Informacje o gwarancji

Polk Audio produkuje produkty wysokiej jakości, jednak jeśli okaże się, że Twój produkt Polk Audio wykazuje wady, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Polk Audio udziela gwarancji producenta na okres 2 lat dla produktów elektronicznych i 5 lat dla pasywnych głośników za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy. Twój dealer jest odpowiedzialny za wykonanie gwarancji i jest również Twoim punktem kontaktowym.

Przez cały okres gwarancyjny użytkownik jest zwolniony z wszelkich kosztów naprawy urządzenia Polk Audio. Wszelkie dalsze roszczenia, z wyjątkiem kosztów naprawy, są wykluczone. Jeżeli jednak okaże się, że produkt został uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania, niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych lub w wyniku nieautoryzowanej modyfikacji (zarówno sprzętowej, jak i związanej z oprogramowaniem), wówczas koszty naprawy nie będą pokrywane według gwarancji producenta.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży produktu użytkownikowi końcowemu. Dowód zakupu należy przedstawić i przekazać sprzedawcy. Najlepiej dostarczać wadliwy produkt do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu ochronnym.

Aby upewnić się co do gwarancji producenta Polk Audio, zalecamy skonsultowanie się z lokalizatorem dealerów przed dokonaniem zakupu. Zapewni to, że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem Polk Audio. Nieautoryzowani dealerzy są wyłączeni z gwarancji producenta Polk Audio.

W przypadku produktów z defektem, na które wygasła gwarancja producenta Polk Audio, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze sprzedawcą lub jednym z naszych autoryzowanym centrum serwisowym w Polsce.

________________________________________

Serwis centralny Polk Audio w Polsce:

SERVICEU
02-873 Warszawa
ul. Kurantów 34
tel. 22 331 55 33
e-mail [email protected]

Pytania wyłącznie dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować pod adres e-mail lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu zostały dołączone: oryginał karty gwarancyjnej oraz kopia dowodu zakupu.